Kontakt

Westerviks Motorbåtssällskap
Lucernavägen 14
593 50 Västervik

0703-615 845
info@wms-batklubb.se
www.wms-batklubb.se

BG: 5441-0972
Swish: 1234664207

Styrelsen

Ordförande
Mattias Pettersson
070-940 59 42
info@wms-batklubb.se

Vice Ordförande
Magnus Svahn
070-859 46 67

svahn.m@telia.com

Sekreterare
Lars Björling
070-690 35 70

Vice sekreterare
Johan Andersson
070-589 49 59
johan.andersson@schindler.com

Kassör
Tim Jönsson
070-4550153
tim.ce.jonsson@gmail.com

Klubbmästare – 
Eva Ohlsén
0702-55 30 36
eva.ohlsen@mail.com

Styrelsesuppleant – Magnus Hilding
076-627 44 29

Styrelsesuppleant
Peter Haga
072-308 81 76

Varvschef & Nyckelansvarig –
Håkan Derbert
070-633 67 19
Swish: 1234664207

Tillsyningsman Skjutarholmen
Lars Hilding
070-888 21 06

Utomhusansvarig
Hugo Birk
070-522 77 91
hugo.birk@telia.com

Utomhusansvarig
Michael Gustavsson
070-317 31 12
michael_gustavsson@telia.com

Bryggansvarig
Jan Marberg
076-899 01 66
jan.marberg63@outlook.com

Valberedning

Jan Bäckström & Bo Björling

Övriga kontakter

Försäkringsombud – Håkan Derbert – 070-633 67 19

Båtbesiktning Ruben Kihl

Festkommitté
Eva Ohlsén – 070-255 30 36
Carina Jonsson – 070-495 20 30
Monica Pettersson – 070-650 18 23

Revisorer
Christer Jillehed 070-566 21 75
Jonas Ålstam

Hemsida
Anders Ohlsén – superfoot@hotmail.com