Kontakt


Westerviks Motorbåtssällskap
Lucernavägen 14
593 50 Västervik

0703-615 845
info@wms-batklubb.se
www.wms-batklubb.se

BG: 5441-0972
Swish: 1234664207

Kölistor för bryggplatser och båthuset finns i Klubbstugan, och
på hemsidan under fliken Klubbanläggning.

Styrelsen

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Christer-O.jpg

Ordförande – Christer Ohlsén
0490-215 96
070-392 58 17

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mattias.jpg

Vice Ordförande – Mattias Pettersson
070-940 59 42

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Björling.jpg
Sekreterare
– Lars Björling

0490-322 72
070-690 35 70

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mats.bmp

Vice sekreterare – Mats Hillding

072-155 69 93
matshilding4@gmail.com

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är FullSizeRender-954x1024.jpg

Kassör – Tim Jönsson

070-4550153
tim.ce.jonsson@gmail.com

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Eva.bmp

Klubbmästare – Eva Ohlsén

0702-55 30 36
eva.ohlsen@mail.com

 

M
Styrelsesuppleant – Magnus Hilding

076-627 44 29

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Winge1.jpg

Styrelsesuppleant – Göran Winge

070-581 76 45

 


Varvschef/Nyckelansvarig – Håkan Derbert

070-633 67 19
Swish: 1234664207

 

Övriga poster


Tillsyningsman Skjutarholmen – Lars Hilding

070-888 21 06

 

Valberedning

Claes Svensson

     Bo Björling       

       

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_28601.jpg
Utomhusansvarig – Hugo Birk

070-522 77 91
hugo.birk@telia.com

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_28681.jpg
Utomhusansvarig – Michael Gustavsson

070-317 31 12
michael_gustavsson@telia.com

 

Jan
Bryggansvarig – Jan Marberg

076-899 01 66
jan.marberg63@outlook.com

 

Försäkringsombud – Håkan Derbert

Båtbesiktning – Ruben Kihl

Festkommitté
Eva Ohlsén
070-255 30 36

Monica Pettersson
070-650 18 23

Hans Ohlsén
070-350 81 83

Revisorer
Christer Jillehed 070-566 21 75
Jonas Ålstam