Kontakt


Westerviks Motorbåtssällskap
Lucernavägen 14
593 50 Västervik

0703-615 845
info@wms-batklubb.se
www.wms-batklubb.se

BG: 5441-0972

Kölistor för bryggplatser och båthuset finns i Klubbstugan, och
på hemsidan under fliken Klubbanläggning.

Styrelsen

 

Christer O
Ordförande – Christer Ohlsén

0490-215 96
070-392 58 17

 

 

Mattias
Vice Ordförande – Mattias Pettersson

070-940 59 42

 

 

 


Sekreterare – Lars Björling

0490-322 72
070-6903570

 

 

Mats
Vice sekreterare – Mats Hillding

072-1556993

 

 

FullSizeRender
Kassör – Tim Jönsson

070-4550153
tim.ce.jonsson@gmail.com

 

 

Eva
Klubbmästare – Eva Ohlsén

0702-553036
eva.ohlsen@mail.com

 

 

M
Styrelsesuppleant – Magnus Hilding

076-627 44 29

 

 

Styrelsesuppleant – Göran Winge

070-581 76 45

 


Varvschef – Håkan Derbert

070-633 67 19

 

 

 

Övriga poster

 


Tillsyningsman Skjutarholmen – Lars Hilding

070-888 21 06

 

 

Valberedning

Claes Svensson
Bo Björling       

 

       

stanley

                       

Utomhusansvarig – Stanley Pettersson
Nyckelansvarig

070-391 46 98

 

 

Jan
Bryggansvarig – Jan Marberg

076-899 01 66
jan.marberg@spray.se

 

 

Försäkringsombud

Håkan Derbert

Båtbesiktning
Ruben Kihl

Festkommitté
Eva Ohlsén
0702-553036

Monica Pettersson
0706-501823

Hans Ohlsén
0703-508183

Revisorer
Christer Jillehed 070-5662175
Jonas Ålstam