Kräftskiva

11/8 kommer det bli kräftskiva på Skjutarholmen

Festligheterna startar 12:00

Tipsrunda, Vätskekontroll, Bingo,                            Lotteri (otroligt mycket priser) lottpris 5.-             Kaffe/Kaka, Vilotid

18:00 börjar kräftkvällen!!!

Varmt välkomna!                                                       Festkommittén