SJÖSÄTTNING 2024 Båthuset

Torsdag 25 April 

Tisdag 7 Maj 

Torsdag 16 Maj 

Torsdag 23 Maj 

Torsdag 30 Maj 

Båthusgänget sätter även i båtar utomhus om behov finns vid dessa datum, dock ej omflyttning av båtar. 

                                                          /Båthuschefen